Víra v rodině, Christine Ponsardová

Víra v rodině, Christine Ponsardová

Vztahy rodičů s dětmi, Modlitba v rodině

Růst v lásce, Citová výchova, Odpouštění

Oslavy v rodině, Škola a rodina, Životní zkoušky

 

Na výchovu a na rodinný život neexistují všeobecně platné recepty a zaručené metody. Ani autorka knihy Víra v rodině nepředkládá jedinou správnou cestu k následování. Nabízí však nepřeberné množství podnětů k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi. Umí se dívat na každodenní život pohledem hluboké víry a současně stát nohama na zemi a přijímat skutečnost takovou, jaká je. Přináší inspiraci pro řešení nejrůznějších problémů, které se v rodinném životě objevují. Například mluví o situaci, kdy se děti začnou bouřit proti společné modlitbě, o vztazích rodičů a pubertálních dětí, o efektivní přípravě na školu, o odpouštění nejrůznějších zranění, která si rodiče a děti způsobují, o problémech s partnerskými vztahy, které dospívající děti navazují.
Vzhledem k uspořádání knihy po tématech je kniha užitečná pro křesťanské rodiny jak s malými, tak se staršími dětmi.