Šťastní rodiče, Bruno Ferrero

Šťastní rodiče, Bruno Ferrero

Křesťanská výchova podle Dona Boska

 

Výchovný styl Dona Boska. Kniha známého autora uvádí do výchovného stylu slavného "otce a učitele mládeže", zakladatele salesiánů Dona Boska a tvůrce tzv. preventivního výchovného systému. V krátkých kapitolách se dozvídáme, jak by rodiče měli vést děti k vzájemné komunikaci, radosti ze hry a sportu, střízlivému zacházení se sdělovacími prostředky, k rozumnému využití volného času. Kniha je provázena citáty z děl Jana Boska, každá kapitola končí krátkou výzvou vhodnou k uskutečnění při výchovné praxi. Knihu lze číst jako průvodce šťastného rodičovství, rádce pro praktický život v rodině nebo jako duchovní inspiraci v běžném životě.