Až k prolití krve, MArie Svatošová

Až k prolití krve, MArie Svatošová

Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 

Kněz Ladislav Kubíček ve vzpomínkách přátel: od dětství na Ukrajině, studia v Brně, práci v dolech, nasazení u černých baronů, působení ve zdravotnictví, a posléze i v řadě severočeských farností. Dvoubarevně tištěná kniha je doplněna více než stovkou fotografií a citáty z dopisů otce Ladislava.