Tresty?

01.04.2010 09:52

10 důvodů, proč nepoužívat tělesné  tresty (TT)

…Tady je pár podnětů k přemýšlení o trestání z www.awareparenting.com

 

Aletha Solter

 1. TT mohou vést k agresivnímu chování
 2. TT mohou vést k negativismu
 3. TT mohou vést k otupění tělesných prožitků
 4. TT mohou vést k emocionálním problémům
 5. TT mohou vést k sexuálním problémům
 6. TT neučí řešit konflikty
 7. TT jsou zraňující
 8. TT vedou ke lhaní
 9. TT vedou ke strachu z rodičů
 10. TT nefungují

 

20 alternativ k fyzickým trestům

- Aletha Solter

 

 1. Mysleme na potřeby dítěte, které se za zlobením skrývají. Př. Když čekáme na autobus, vymysleme pro dítě nějakou hru, povídejme si s ním, nabídněme hračku…

 

 1. Poskytněme dítěti informace o důsledcích jednání. Př. Stručně vysvětleme, proč je lepší malovat na papír než na zeď.

 

 1. Naslouchejme pocitům. Př. Když starší dítě bije svého sourozence- miminko, nepřipouštíme mu to, ale vedeme jej k tomu, aby vyjádřil své pocity, vyplakal se, vybil vztek jinak…

 

 1. Změňme prostředí. Př. Když si dítě neustále chce hrát se skleněnou vázou na stolku, umístěme ji někam, kam nedosáhne.

 

 1. Hledejme akceptovatelné alternativy.Př. Když si dítě chce stavět v obýváku  parník, nezakazujme mu to, ale nemotivujme jej k tomu, aby si postavilo velikánský úžasný parník v pokoji nebo někde, kde to nevadí.

 

 1. Předveďte správné chování. Př. Když se dítě nevhodně chová ke zvířeti, předveďte mu, jak je hladit a hrát si s ním tak, aby se mu to líbilo.

 

 1. Spíše než příkaz využijte výběr z možností. Př. Místo: Obleč si rychle tu bundu! Kterou bundu si dnes vybereš: hnědou nebo modrou?

 

 1. Udělejte občas malou výjimku. Př. Dnes jsi už moc unavený, tak si nemusíš čistit zuby.
 2. Připravte se na náročné situace. Př.Před návštěvou veliké oslavy se spoustou lidí vše s dítětem proberte, návštěvu zdramatizujte…

 

 1. Nechte dojít k přirozeným důsledkům (pokud je to možné).  – Zde je však potřeba zvážit věk dítěte, jeho schopnosti a situaci…aby nedocházelo k  „trápení důsledky“, jak se teď poměrně často objevuje

 

 1. Říkejte dítěti, jaké pocity ve vás jejich chování vzbuzuje.

 

 1. Zasáhněte, když je třeba. Př. Když chce dítě  běhat po rušném chodníku, držte jej za ruku a povídejte si s ním, čímž předejdete možným nehodám, úrazům, problémům.

 

 1. Pevně dítě držte. Při záchvatech vzteku jej pevně obejměte. ( viz. Celá koncepce Jiřiny Prekopové)

 

 1. Přemístěte dítě z prostředí, kde propukl konflikt, zůstaňte s ním.

 

 1. Spolupracujte, hrajte si.

 

 1. Rozpusťte náročné situace humorem.

 

 1. Uzavřete dohodu, jednejte.

 

 1. Dospějte ke společnému řešení konfliktu.

 

 1. Proveďte revizi svých očekávání a přizpůsobte je možnostem dítěte.

 

 1. Dovolte si rodičovský Time-out.

 

 

 

—————

Zpět