Společenství Písma sv. a modtliby

11.03.2014 19:00

Společenství

Písma svatého a modlitby

neboli "Sievers"

Nemocniční kaple Vyškov

11.3.2013, 19 hod.

Téma 

List Galatským 5.kap.

Zván je každý, kdo touží něco dělat

se svým duchovním životem,

číst Bibli, růst v modlitbě

a nebýt při tom sám

—————

Zpět