Nadání a AD/HD

18.02.2010 13:14

Má Vaše nadané dítě AD/HD?

Je Vaše dítě s AD/HD nadané?

Kathleen Nadeau, Ph.D.

Člověk, který hledá informace o nadaných dětech s AD/HD často nachází rozporuplné a matoucí informace. Obecná představa o dítěti s AD/HD totiž vypadá asi takto: mladý, impulzivní chlapec, se špatnými známkami a s potížemi s chováním doma i ve škole. Není tedy divu, že se o nadání v souvislosti s AD/HD mluví málokdy.

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že za posledních patnáct let se obraz tohoto syndromu modifikoval. Zahrnuje sice stále skupinu dětí s výše popsanými potížemi, nacházíme ale také děti, jejichž chování je poměrně nenápadné. Tyto děti však musí překonávat veliké potíže v oblasti pozornosti a exekutivních funkcí.

 

Jak se projevují nadané děti s AD/HD?

Děti s nadprůměrnou inteligencí s mírnými symptomy hyperaktivity, impulzivity a poruch pozornosti většinou nemívají výrazné potíže při školní práci. Zejména dívky velmi tvrdě bojují, aby skryly své potíže. Tyto děti většinou nemívají v nižších ročnících žádné viditelné potíže a díky své inteligenci překonávají přicházející problémy.

Ve vyšších ročnících však rostou nároky na produktivitu, samostatnost a organizační schopnosti. Výrazně tedy vzrůstají požadavky na exekutivní funkce člověka, jejichž struktura je u dětí s AD/HD změněná. V nižších ročnících také dítěti obvykle pomáhají se zorganizováním a plánováním práce rodiče. Ve vyšších ročnících se více očekává samostatnost dítěte. Ty však kvůli tomu, i přes své vysoké nadání, velmi často studium přestávají zvládat.

Některé nadané děti s AD/HD dobře prospívají i na střední škole. Za úspěchy však často stojí chronická úzkost, celonoční studium, potíže s dokončováním úkolů a podobně. Výsledkem jsou sice výborné známky, ale zhoršení symptomů AD/HD a vyčerpání.

Mnoho dětí zvládá své potíže díky podpoře rodičů, kteří jim pomáhají plánovat práci, organizovat a strukturovat čas Neustále jim připomínají důležitá data a termíny, pomáhají jim s běžnými záležitostmi.To bohužel není možné pokud dítě studuje mimo domov nebo pokud jsou jeho rodiče pracovně vytížení.

Čím více je dítě nadané a čím větší má zájem o vzdělání, tím se AD/HD projeví pravděpodobně později. Student nebo studentka  s AD/HD může na příklad výborně zvládat první ročníky lékařské fakulty, ale nepodaří se mu/ jí ji dokončit.

Možnost přítomnosti syndromu AD/HD bychom tedy neměli opomíjet ani u dětí s výbornými školními výsledky . Mohou trpět potížemi, které byly už výše popsány. K tomu mohou být tak jako některé nadané děti frustrovány neustálým opakováním a stereotypní prací.

Kdy byste měli uvažovat o přítomnosti syndromu AD/HD u svého nadaného dítěte?

1. Projevují se u někoho z rodiny příznaky AD/HD

 • Zvažte projevy sourozenců, vás, rodičů, prarodičů, tet i strýců
 • Nepopomeňte nediagnostikované potíže – např. potíže s plánováním, dochvilností, organizací času a práce apod.
 • Je někdo z rodiny velmi chytrý, ale ve škole byl neúspěšný?

AD/HD se zřídkakdy vyskytuje izolovaně. Stejně jako nadání je i AD/HD ovlivněno dědičností.

2. Zamyslete se nad těmito otázkami

1.      Má vaše dítě potíže s orientací v čase, dochvilností apod.?

2.      Odkládá vaše dítě často úkoly až na nejzazší možnou dobu?

3.      Má vaše dítě nejvíc energie až pozdě večer?

4.      Zapomíná vaše dítě často?

5.      Stává se, že si vaše dítě často nevšimne toho, že na něj voláte?

6.      Má vaše dítě potíže s tím, aby vstalo a vypravilo se do školy včas?

7.      Hledá vaše dítě často své osobní věci? Doklady, peněženku, bundu…?

8.      Když vašemu dítěti něco vysvětlujete, stává se, že musíte často začínat znovu, protože dítě nevyslechlo celou instrukci?

9.      Stává se, že když dítě pošlete pro něco do jiné místnosti, cestou zapomene, co mělo přinést?

 

Předchozí otázky popisovaly méně známý obraz AD/HD, který bývá často opomíjen a přehlížen.

 

Co se stane, když se AD/HD skombinuje s nadáním?

 • Stává se, že se u nadaných dětí některé rysy AD/HD zvýrazní. Web (1993) popisuje nadané dětí s AD/HD takto:
 • nadané děti i děti bývají často zasněné a nedávají ve škole pozor, tím spíše, když je u nich přítomno také AD/HD.
 • Odmítají dělat práci, která se jim zdá být zbytečná.
 • Nadané děti i děti s AD/HD jsou velmi aktivní a mají nižší potřebu spánku.
 • Mohou se často zapojovat do soubojů a rvaček, mohou být emocionálně labilní.
 • Tyto děti se snaží měnit pravidla a tradice.

Jaká jsou rizika přehlížení syndromu AD/HD u nadaných dětí?

Bohužel se velmi část ostává, že AD/HD často maskuje nadání a nadání naopak maskuje AD/HD.

 

Děti, u kterých tomu tak je, hrozí:

·         školní neúspěšnost

·         potíže v kolektivu

·         nízká motivace pro školní práci

·         deprese

·         rizikové chování

·         potíže v práci, ve vztazích

 

Co by měli rodiče dělat, když si myslí, že jejich nadané dítě má AD/HD?

1.      Požádat o důkladné psychologické vyšetření.

2.      Zjistit si co nejvíc informací o této problematice a předat je také dítěti.

3.      Pokud rodiče bojovali v dětství se stejnými potížemi jako jejich syn/dcera, měli by si o tom s dětmi otevřeně popovídat. Sdílet pocity a zkušenosti.

4.      Rodiče mohou dětem vysvětlit, že jejich potíže s pozorností, spánkem, pamětí apod. jsou ovlivněny syndromem AD/HD, že je třeba si to uvědomit, ale  s touto skutečností pracovat, ne se na ni vymlouvat..

Je důležité, aby rodiče dětem vysvětlili, že lidé s AD/HD mívají také mnoho výborných vlastností.

 • schopnost divergentního, tvořivého myšlení
 • množství originálních nápadů
 • schopnost nadchnout se pro věc
 • obrovskou energii a sílu v případě, že se nadané dítě nadchne pro věc, která je pro ně důležitá.

Rodiče by se měli snažit řešit situaci komplexně. Včetně úpravy životního stylu rodiny, práce na rodinné komunikaci. Výzkumy dokazují, že v těchto případech bývá velmi účinná podpůrná rodinná terapie, kognitivně behaviorální terapie dítěte a v případě velkých problémů medikace psychostimulancii. Rodiče by se neměli bát požádat o pomoc poradenská pracoviště, kde jim bude poskytnuta pomoc a navržen způsob řešení potíží.

Rodiče by také neměli odkládat řešení těchto potíží. Nejde totiž jen o školní výkon, který v nižších ročnících může být velmi dobrý. AD/HD je poruchou kvality života a může postihnout mnoho oblastí  i mimo školu. AD/HD má vliv na sebehodnocení, deprese, vztahy atd. Problémy může prohlubovat nerealizované nadání a předpoklady.

Velkou výhodou nadaných dětí s AD/HD je to, že díky své vysoké inteligenci dokážou své potíže lépe chápat a přistoupit na jejich řešení. Díky jejich  spolupráci bývá větší naděje na to, že budou moci využít svůj vysoký potenciál..

—————

Zpět