SENIOŘI

 


POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Domov pro seniory

Polní 1-3, Vyškov

V roce 2014 změna dne a času setkání

2x do měsíce

vždy v úterý

od 14:00 do 15:30 hod.


 

Termíny a témata KLASu na rok 2014

  7.1.  Nový rok, co od něho očekávám

 21.1.  Tři  králové

  4.2.  Ladova zima očima dítěte a zimní sporty /Hromnice/

 18.2.  Bydlení

  4.3.  Oblíbená kniha-autor

 18.3.  Jaro jako roční období

  1.4.  Odpočinek - kde a jak rád odpočívám

 15.4.  Velikonoce v tradicích

  6.5.  Co nám může dát zvíře v pojetí "přítele člověka"

 20.5.  Máj lásky čas  

  3.6.  Návštěvy vítané i nevítané

 17.6.  Umím si ještě hrát - hra jako doplněk života

  9.9.  Mé dětství, kdo ho ovlivnil

 23.9.  Kult osobnosti - celebrity

 7.10.  Svátek seniorů

21.10.  Jak na mě působí hudba, kterou mám rád

 4.11.  Sousedé ČR

18.11.  Česká republika

 2.12.  Advent

16.12.  Vánoce přicházejí


KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

aktivizační program pro seniory

 

Vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen za podpory nadace Renovabis.

Jedná se o program, který je rozčleněn do čtyř hlavních částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat ve své samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky každého z účastníků. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychohygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek.

Program samotný pak trvá 2 hod. Senioři nejsou omezeni věkem, ani svým náboženským přesvědčením. Jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná v míře začlenění do sociální a společenské skupiny, běžných komunikačních dovedností a projevů.

 


Kontaktní místo Vyškov 

bude od 1.1.2014

nově umístěno na Městském úřadě

v budově "Greplovo"

 
 

informace na:

e-mail: vyskov@spolecne.info