Den otců


"Když jsem měl dvacet let, myslel jsem si, že můj otec je idiot.

Když jsem měl třicet, občas jsem si myslel, že má docela pravdu.

Když mi pak bylo čtyřicet, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap.

No a když jsme měl padesát let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!"
 

Tomáš Baťa


Dejte najevo svým tatínkům, dědečkům, manželům, jak si jich vážíte, jak je máte rádi.  Oslavte třetí červnovou neděli mezinárodní Den otců.
 

Jak vlastně vznikl Den otců?

Tento  svátek připadá podle americké tradice na 3.neděli v červnu. Oficiálně se začal Den otců slavit od roku 1972, za vlády presidenta Richarda Nixona. Ale jeho počátky sahají už do počátku 20. století.

 

Proč se vůbec Den otců slaví?
Jeden příběh tvrdí, že byl svátek inspirován osudem rodiny Smartových. Maminka šesti dětí, paní Smartová, brzy zemřela a všechny potomky vychovával jen jejich otec - Wiliam Smart. Na jeho počest pak uspořádala jedna z jeho dcer velkou oslavu, aby tak tatínkovi projevila svou vděčnost za všechno, co pro ně udělal.

Den otců také slavíme proto, že kdysi došlo k explozi miny, při níž zahynulo 361 mužů, většinou již mající potomky. Ale zřejmě byl tento významný den inspirován i Dnem matek.

Ve většině zemí „tatínky“ slavíme 3. červnovou neděli.  V některých katolických zemích je ale Den otců slaven na Svátek sv. Josefa (např. v Argentině). V Německu pro změnu mají oslavy mužské části populace dvě. „Vatertag“ se slaví v Den Nanebevzetí (40.den od Velikonoc), je to státní svátek. Regionálně se slaví „Männertag“ (den mužů) nebo „Herrentag“ (den pánů, gentlemanů). Muži podnikají pánskou jízdu, nějaký výlet, kdy s sebou vezmou soudky s pivem nebo vínem (v závislosti na regionu) a plno jídla, jako např. klobásky, párečky, vejce a mnoho dalšího.


Knihy na téma "Otcovství"

!Pozor! srdce muže, John Eldredge

!Pozor! srdce muže, John Eldredge
V srdci každého muže třímají tři velké touhy: podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní. Jeho srdce bije touhou po spravedlnosti, po vroucí lásce milované paní, po oddané službě pravému Králi a velkých činech, o nichž vpravují dávné legendy. Každý muž je bojovník, který...

—————

Mužství

Mužství
Od počátku minulého století ovládlo naši civilizaci ženské hnutí, které výrazně přispělo ke změně v chápání vztahu muže a ženy. Aby ale byla zachována určitá rovnováha, je podle autora třeba založit hnutí mužské, které se bude zabývat tématy otcovství, role muže v rodině, na pracovišti i v životě...

—————

Být otcem, Jozef Augustyn

Být otcem, Jozef Augustyn
Úvahy o současné krizi otcovství a rodiny. Už po desetiletí se hovoří o krizi, ba rozvratu otcovství. Avšak, díky Bohu, organismus zachvácený nemocí si vytváří protilátky. Platí to i o organismu společnosti. V dnešní době se totiž otcovství dá přirovnat ke službě vojáka, který bojuje hned na...

—————

Ženy, milujte své muže, Hugues Dollié

Ženy, milujte své muže, Hugues Dollié
Život v manželství se vždycky nevyvíjí podle toho, jak o tom partneři snili. Některé neideální věci je třeba pouze přijmout, ale v mnoha jiných situacích lze dobře nebo špatně reagovat a hodně záleží na jednom i druhém partnerovi, jestli bude výslednicí rozkol nebo zkouškou posílená vzájemná...

—————

Srdce táty, Osvaldo Poli

Srdce táty, Osvaldo Poli
Existuje otcovský styl výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem? Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský styl výchovy typické, a proč by ho děti...

—————