POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


 

Mgr. František Zakopal

 

psychologické poradenství pro věřící  

(manželské, rodinné, individuální, výchovné) 

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

(Př 12, 25)

e-mail: zakopal.f@seznam.cz

mobil: 733 16 16 15

(je třeba se předem telefonicky objednat)


 Poradna pro rodinu, manželství

a mezilidské vztahy ve Vyškově

www.psychologie.acvyskov.cz/


Poradny Brno
Manželské a rodinné psychologické poradny

při Centru sociálních služeb v Brně

Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy nabízejí bezplatnou (chcete-li i anonymní)
psychologickou, terapeutickou a sociální pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů.

 Bethesda - manželská a rodinná poradna  

 Starobrněnská 7, Brno-střed

 Informace o manželské a rodinné poradně Bethesda na webu CSS   

 Poradna Bethesda, Starobrněnská 7 , telefon 542 214 547,   542 212 430

E-mailová adresa poradny:  bethesda@volny.cz

Zaměření poradny:

partnerské a rodinné vztahy - individuální, rodinné, skupinové konzultace, psychoterapii
zvládání zátěžových situací
výchova dětí, školní problémy
sociálně právní poradenství

 

Informace pro klienty a pravidla poskytování služeb

 

Konzultaci do poradny na Starobrněnské 7 je možno si domluvit od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 18.00, v pátek 8.30-16.00 na telefonním čísle 542 214 547.

Konzultaci do poradny na Foerstrově 2 je možné si domluvit  pondělí, úterý 8.30 do 18.00,  od středy do pátku  od 8.30 do 16.00 na telefonních číslech 541 213 110, 541 247 752
Všechny konzultace jsou bezplatné.

Historie:

Poradna vznikla v listopadu 1990. Byla zřízena na základě smlouvy mezi tehdejším Městským ústavem sociálních služeb Magistrátu města Brna a Biskupstvím brněnským, která stanovuje mimo jiné rozdělení finančních nákladů na činnost poradny. Nyní organizačně spadá pod Centrum sociálních služeb, p. o. podobně jako jiná sociální zařízení v Brně. V r. 2001 byla zřízena pobočka - Psychologická poradna pro mládež a rodinu v Brně - Žabovřeskách, Foerstrova 2, na jejích nákladech se podílejí Saleziáni Dona Boska. Činnost poradny je ukázkou, že církev a stát může dobře spolupracovat. Od doby vzniku se na ni obrátilo přes 5 tisíc klientů. Klienti mohou vystupovat anonymně, nikdo není dotazován na své přesvědčení nebo postoje. Všichni odborní pracovníci poradny jsou absolventy dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.

Pracovníci poradny:

PhDr. Josef Zeman, CSc. - vedoucí poradny

MUDr. Jitka Chmelová - rodinný poradce

Mgr. Maria Poláková - rodinný poradce

MUDr. Vlasta Binderová - rodinný poradce

Bc. Dana Kalhotková - sociální pracovnice

Na částečný úvazek:

Mgr. Milan Pilát - rodinný poradce

PhDr. Zdenek Ettl - rodinný poradce

PhDr. Martina Kosová - rodinný poradce

Mgr. Simona Smékalová - rodinný poradce

Eva Zbíralová - sociální pracovnice

Externí spolupracovníci:

Ing. Bc.Vít Janků - rodinný poradce

PhDr. Alena Zemanová - rodinný poradce

Hedvika Fantová - sociální pracovnice