Pár slov pro duši...


POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


 

BLAHOSLAVENÍ TI, KTEŘÍ…

 

Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nikdy nepřestanou bavit.

 

Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince,

neboť oni budou ušetřeni zbytečných soužení.

 

Blahoslavení Ti, kteří umí odpočívat a spát, aniž by pro to hledali omluvu,

neboť oni se dožijí úctyhodného věku.

 

Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a naslouchat,

neboť oni se naučí novým věcem.

 

Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří na to, aby sami sebe nebrali

příliš vážně, neboť oni budou ceněni svým okolím.

 

Blaze vám, kdo se umíte s vážností dívat na věci nepatrné a s klidem

na věci vážné, neboť vy dojdete v životě daleko.

 

Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky,

neboť vaše cesta bude zalitá sluncem.

 

Blaze vám, kdo umíte laskavě přijímat druhé lidi, i když to není rozumné;

budete sice nazváni bláhovými, ale taková je cena lásky.

 

Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají a modlí se dřív, než myslí,

neboť oni se vyhnou velkým omylům.

 

Blaze vám, kdo umíte s úsměvem mlčet, přestože vám lidé

skáčou do řeči,odporují vám a hází klacky pod nohy,

neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce.

 

Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém,

s kým se setkají, neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost.

 

Přisuzováno Josefovi Follietovi (1903-1972) knězi v Prado


"Ikona ikon"

A. Rublev - Trojice


Ikona Nejsvětější Trojice

Otec

je na levé straně obrazu. Má nevýrazný plášť barvy země, stvoření. Je Bůh skrytý, přítomný ve svém díle, které o něm svědčí. Dívá se na Ducha, protože Duch z Otce vychází. Otec je dárce Ducha svatého. Bůh Otec pravou rukou naznačuje stvoření, jakoby na něco sahal, něčeho se dotýkal. Za Otcem je dům a v něm mnoho příbytků. Dům pro každého. Dům pro Tebe.

Syn

je uprostřed. Má barvu šatů fialovou. Ta je symbolem pozemského života – pot, slzy, očekávání. Dívá se na Otce, dělá to, co chce Otec, je ponořen do kontemplace Otce. (Jan 5,19) Ruce syna naznačují božství (žezlo) a lidství. Za Synem strom, vinný kmen – připomíná strom ráje, strom kříže …, Ježíše, který je kmen a my jeho ratolesti, jen ve spojení s ním budeme zelení – plní života.

Duch Svatý

Barva pláště je zelená. Je to barva života. Duch je ten, který dává život. Dívá se dolů – na stvoření, na člověka, na církev, kde je činný, kde působí. Za Duchem je skála – připomíná církev, která je jeho mocí skálou. Syn dal základ, Duch buduje. Skrze Syna v Duchu svatém vzniká a roste církev.

V levé ruce má každý žezlo (též připomíná pastýřskou hůl) – znak vladaře.

 

Mezi osobami je něžná láska – dotýkají se křídly jemným dotykem. Křídla – symbol lásky – chrání, pozvedají, kdo miluje, dovede se povznést nad všechno pozemské, přízemní, kdo miluje je blízko Bohu.

Kalich je přímo před Synem – naznačuje jeho oběť. Do tohoto kalichu může každý z nás vkládat dobro nebo zlo. Ježíš vše přijímá a proměňuje. Do kalichu můžeš vložit své srdce, jeho radosti i starosti a nechat ho proměnit.

Postavy vytvářejí kruh – znak sdílení, předávání lásky, znak společenství.
Kruh není uzavřený - je otevřený, jako by tam měl někdo přijít – to místo je Tvoje… Bůh tě miluje.
Bůh tě hledá. Rozpjaté ruce kříže tě hledají, čekají, chtěly by obejmout.

 

Jedno prázdné místo stále volné pro tebe. Dveře jsou otevřeny, je rozsvíceno, prostřeno, nachystáno na hostinu. Vše pro Tebe, kdo se díváš, kdo posloucháš, vnímáš. Ať jsi kdokoliv, můžeš přisednout do tohoto společenství lásky. Otec touží mít dítě ve své blízkosti, dívat se na tebe, naklánět se k tobě. Stát před Bohem jako dítě se srdcem plným touhy po Bohu.

Postav se pod pohled nebeského Otce, tři poutníci stále procházejí světem, kdo je přijme, najde se u Tebe místo?

Tvé srdce se naplní, když se postavíš na místo, kde jsi zván, kam patříš. Nic jiného Tě neučiní šťastným, než to, že spočineš v Bohu. (Jan 6,35)

Být stále doma – v přítomnosti Otce, Syna, Ducha. Doma je tam, kde na Tebe někdo s láskou čeká.

 

Biblické texty k rozjímání:


Jan 7,37 – všichni jsme zváni
Jan 14,1 – mnoho příbytků
Jan 15,1 – vinný kmen
Jan 3,16 – věčný život

Jan 14,23 – učiníme si u Tebe příbytek
Jan 6,35
Gn 18


Jaká je ikona Boha, kterou si neseš v srdci?