PROJEKTY, DOTACE


POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU VYŠKOV

ZA POSKYTNUTÍ DOTACÍ 

v oblasti sociálních služeb (mimo služby, registrované

na základě z. č. 108/2006 Sb., v platném znění),

podpora rodin a zdravotnictví

v letech 2010, 2011,2012 a 2013

 

***********************************************************************************


 

PROJEKT

"Vzdělává a hraje si celá rodina"

v roce 2013

finančně podpořil

   

 

Záměrem projektu je vytvoření materiálních a lektorských podmínek pro naplňování cílů v oblastech volnočasových a osvětově-vzdělávacích aktivit pro rodiče, děti, prarodiče, případně další zájemce o tuto problematiku, např. osoby připravující se na manželství. Cílem těchto aktivit je především posílení rodičovských kompetencí a také podpora mezigeneračního soužití. V projektu budou použity atraktivní formy zážitkové pedagogiky, tréninky, semináře. Období realizace - průběh roku 2013.