DĚTI, MLÁDEŽPOZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


Informace o programech pro děti a mládež

naleznete průběžně v Kalendáři akcí

 

Jedná se zejména o 

 

- rodinné tvoření dětí a rodičů/prarodičů

- doprovodný program pro děti při akcích pro dospělé

- dětské programy při setkáních rodin

- výlety, dětské dny

- letní dětský tábor, víkendovky

- besídky, karnevaly

atd.