"Další zajímavé akce"


POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLAKÁT s informacemi

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 

Exercicie v ČR

(stránky s aktuální nabídkou pro všechny)

 

Duchovní cvičení na sv. Hostýně v roce 2014

 

Ignaciánské exercicice srpen 2014

 

Víkendy pro seniory 2014

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Akce Centra pro rodinný život v Olomouci

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc

tel.: 587 405 250 

www.rodinnyzivot.cz

 

„Poklady naší rodiny“  

Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídlia zde představili aktivitu s názvem „Poklady naší rodiny“, které si pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum pro rodinu.

Obracíme se na vás s touto nabídkou, která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp.

Mohly by to být životní momenty, které se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení člena rodiny, nebo když někdo z vás řekl Bohu své „ano“, v měřítku větším (např. životní / duchovní povolání) či „menším“.

Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a na to, čím vaši rodinu obohatili. Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé „maličkosti“ všedních dnů, například na společně strávené chvíle v rodině.

Toto „poselství“ vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny.

Nejedná se o soutěž.  Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal a stále koná a byli mu za to vděčni. Tato aktivita má taktéžpodpořit soudržnost rodiny a proto je důležité, aby se na zpracování podílela celá rodina.

Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný život v Olomouci (Biskupské nám.2, 779 00 Olomouc) nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou, nebo osobně.  Termínodevzdání je 31. května 2014. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle,obdrží malou odměnu.

Odevzdané projekty budou prezentovány na internetových stránkáchwww.dcpr.cz/poklady a tak budou sloužit k vzájemnému obohacení. Projekty budou také vystaveny na Sv. Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna 2014. Zde budete mít možnost svůj projekt představit ostatním přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili. Poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů.

 

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. Příspěvek na kurz 200,- Kč za osobu / 300,- Kč za pár  (pokud by výše částky byla důvodem neúčasti, osobně se na nás obraťte a situaci vyřešíme). Další termíny jsou 6. března, 20. března a 3. dubna 2014.První setkání je určeno i pro širší veřejnost a je bezplatné. Další informacenajdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

 

Setkání žen v obtížných životních situacích

 

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 4. března od 16:00 hod. Alena Večeřová bude mít pro zájemkyně připravenou tvořivou dílnu.  Další setkání 1. dubna nese název „Protistresové odpoledne s MUDr. Jitkou Krausovou“. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz.

 

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem? Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni? Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který zahájíme víkendem 8. a 9. března 2014. Další setkání se uskuteční ve středu 13.3., 20.3., 27.3. a 3.4.2014 vždy od 17:00 do 19:30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodič. poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250 do 3. března 2014. Další informace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

 

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Začíná v pátek 21. března v 18.00 hod. a končí v neděli po obědě. Víkend povedeP. Antonín Krasucki OPCena 690,- Kč.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail:reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

 

Malá pouť za velké věci  

Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je 9. února 2014. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz  nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

 

Postní duchovní obnova pro muže

 

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 12. dubna v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č.2v Olomouci. Obnovu povede a svým slovem obohatí P. Kamil Obr. Kromě přednášek nebude chybět společné slavení mše sv., možnost přijmout svátost smíření, případně adorace či práce ve skupinkách. Podrobnější informacenajdete na www.rodinnyzivot.czKontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.

 

Duchovně rekreační pobyt pro ovdovělé v Dolomitech

Vdovám a vdovcům nabízíme možnost načerpat sílu do nádherné přírody italských Dolomitů. Jedná se o duchovně rekreační pobyt v pastoračním domě Velehrad v termínu 17.-24. května 2014. V domě je vlastní kaple, na programu bude duchovní program i výlety různých obtížností (i pro méně zdatné), k dispozici bude autobus. V případě zájmu či dotazů se obracejte na mail: dubska.marie@volny.cz  nebo tel. 739 709 018. Přihlášky se zálohou 1500 Kč je potřeba zaslat do konce února (číslo účtu bude v případě zájmu sděleno). Plánovaná cena u plně obsazeného autobusu je 6400,- Kč.

 

Příprava snoubenců na manželství

Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou zvláště párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Jarní příprava budezahájena 11.–13. dubna 2014 společně stráveným víkendem v Dubu nad Moravou (www.dubnadmoravou.cz). Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou v pátek 25. 4. , 9. 5. 23. 5.  6.6  od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na www.rodinnyzivot.czLetní příprava začne víkendem 20.–22. června 2014 a podzimní 19.–21. září 2014. Informace: Lucie Cmarová, 587 405 252,cmarova@arcibol.cz.

 

Texty pro setkávání manželských společenství

Centrum pro rodinný život připravilo pro manželská společenství texty na rok 2014 pod názvem „Rok s papežem Františkem“Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů. Skripta mají na každý měsíc text z promluv svatého otce, po textu následují otázky pro rozhovor ve společenství, v manželských dvojicích i pro osobní zamyšlení. Nechybí ani podněty k modlitbě vlastními slovy, nebo nabídka společné modlitby pro celé společenství. Texty jsou volně ke stažení na webových stránkách Centra: www.rodinnyzivot.cz.

 

Přehled plánovaných akcí Centra pro rok 2014

Pokud vás zajímají některé naše programy, chcete seznámit s plánovanými aktivitami Centra pro rodinný život, nebo si už naplánovat svůj volný čas v tomto roce, podívejte se na naše webové stránky www.rodinnyzivot.cz. Najdete na nich nabídku našich programů a aktivit pro celý rok 2014.

 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.vujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách:www.rodinnyzivot.cz.

 

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3rodina@arcibol.cz.

 

 


Nabídka programů vyškovského mateřského centra