Děkanátní centrum pro rodinu Vyškov 

pastorační středisko

Arcibiskupství olomouckého

vzniklo v roce 2009.  

Cílem naší činnosti je vnášet do společnosti morální, duchovní a kulturní hodnoty k upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

 

Dne 7.12.2009 bylo založeno

občanské sdružení

Centrum pro rodinu, o.s..

Registrace u MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R

 

Činnost CPR se neobejde bez obětavé práce mnoha dobrovolníků a její financování je závislé na dotacích a štědrosti dárců.

 

Číslo účtu: 234494189 / 0300

 

Všem Vám, kteří jakkoli pomáháte:

ze srdce děkujeme!

 

************************************************


POZOR

tyto webové stránky 

nebudou ode dne 1.4.2014 aktulizovány.

 

Aktuální informace naleznete

na našem novém webu

 

www.vyskov.dcpr.cz

 

Děkujeme za pochopení!


****************************************************


*************************************************

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Domov pro seniory Polní 1-3

nejbližsí setkání

4.3.2014

"Oblíbená kniha, autor"

18.3.2014

"Jaro jako roční období"

 

*************************************************


Společenství

Písma svatého a modlitby

Nemocniční kaple

11.3.2014, 19 hod.

List Galatským 5. kap.

 


*******************************************************


************************************************************

PROHLÉDNĚTE SI

FOTOGRAFIE

Z NAŠICH AKCÍ

************************************************************


Plakáty k akcím ve větším provedení naleznete v kalendáři akcí nebo v menu příslušné kategorie.